http://www.cinergroup.com.tr  
/lang/tr/i/company_pics/firma_6_left.gif /lang/tr/i/company_pics/firma_6_left.gif
Enerji ve Madencilik
  Park Termik
  Park Teknik
  Eti Soda
  Park Enerji
/i/list_selected.gif Park Elektrik
  Silopi Elektrik
  Park Toptan Elektrik
  Park Maden Enerji
  Riotur Madencilik
  Konya Ilgın Elektrik
  Kazan Soda Elektrik
İştirakler
  TMC Enerji
 
 
Yaklaşık % 35’i halka açık olan ve hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören Park Elektrik, yıllar itibariyle İSO’nun yayınladığı ‘İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ sıralamasında yer almıştır. Şirket, 2010 yılında yayınlanan “İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında 198'inci,  bulunduğu faaliyet kolunda 4’üncü  sırada yer almıştır. Park Elektrik, Türkiye genelinde yüksek vergi ödeyenler sıralamasında yer almaktadır.

2006  yılına kadar  taşeron olarak sürdürdüğü kömür çıkarma ve yıkama faaliyetlerine son vermiş olan Park Elektrik, Siirt/Madenköy bakır sahası ruhsatını Eti Holding A.Ş.’den 9 Ocak 2004 tarihinde tüm hak ve vecibeleriyle devir almıştır.

Ekim 2004 yılında yıllık 110.000 ton konstare bakır kapasiteli, bakır konsantratör tesisi yatırımı 55 milyon TL tutarla tamamlanmıştır. 2007 yılından bu yana bu bölgedeki bakır cevherini çıkararak bakır konsantresi üreten şirket, 2010 yılında 37.426 DM/ton bakır konsantresi üreterek ihraç etmiş ve 45 milyon ABD dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.

Park Elektrik, 2011 yılında 80.000 DM/ton konsantra ihraç ederek 120 Milyon ABD dolarlık ihracat yapmayı hedeflemektedir.  Ayrıca kapasitenin % 50 daha artırılması için yatırım çalışmaları devam etmektedir. TKİ uhdesindeki Silopi asfaltit maden işletme ruhsatını 2033 yılına kadar rodövans usulü ile kiralayan şirket, bu madenlerin işletme hakkını elinde bulundurmaktadır. Silopi de mevcut sahadaki asfaltit rezervleri çıkarmak üzere gerekli çalışmalar, teknik donanım ve alyapı çalışmaları tamamlanmıştır. 2009 yılından itibaren grubun Silopi’de kurulu Silopi termik santraline kömür sağlamaktadır.

Ayrıca şirket, Siirt ili sınırları içersinde kurulacak olan 49,9 MWm/47,6 MWe gücündeki Tarihler HES üretim tesisinde, 49 yıl süreyle üretim faaliyeti gösterilmesine ilişkin üretim lisansını almış bulunmaktadır. Söz konusu su kaynaği üzerinde güç tesbiti amacıyla su ölçüm istayonu kurulmuş olup ölçüm çalışmaları devam etmektedir. Şirketin Gaziantep ili İslahiye ilçesinde 2 adet maden sahası üzerinde Boksit Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili çalışmaları da devam etmektedir.

 Şirket Adana Ceyhan’da Doğal Gaz santralı inşa etmek ve işletmek maksadıyla girişimlerini tamamlamış gelecek yıllarda yatırımını tamamlayarak işletmeye almayı hedeflemektedir. Şirketimiz Park Elektrik, ülkemiz cevher kaynaklarının özel sektör yatırımı ve ileri teknoloji kullanımıyla ekonomik olarak işlenebileceğine ve bu sayede ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine özellikle Güneydoğu bölgesinde  istihdam sağlanmasına büyük katkı sağlanacağına örnek teşkil etmektedir.


Ulaşım Bilgileri

Merkez
Paşalimanı Caddesi, No: 41 34670, Paşalimanı - Üsküdar İSTANBUL
+902165312400
+902165312571


Şube
Madenköy Şirvan/Siirt
+904845172136
+904845172073


Tüm şirketler
A'dan Z'ye tüm şirketlerimizin
listesi için tıklayın

 

 
 
 
/i/footer_target.jpg