http://www.cinergroup.com.tr  
/lang/tr/i/company_pics/firma_40_left.gif /lang/tr/i/company_pics/firma_40_left.gif
Enerji ve Madencilik
  Park Termik
  Park Teknik
  Eti Soda
  Park Enerji
  Park Elektrik
  Silopi Elektrik
  Park Toptan Elektrik
  Park Maden Enerji
  Riotur Madencilik
/i/list_selected.gif Konya Ilgın Elektrik
  Kazan Soda Elektrik
İştirakler
  TMC Enerji
 
 
Konya-Ilgın Projesi, Konya Ilgın bölgesinde Ciner Grup bünyesindeki Konya-Ilgın Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilmektedir.

Proje, Türkiye elektrik şebeke ağına verilmek üzere net 500 MW üretim kapasiteli, linyitle çalışan enerji santralini ve santrala yakıt sağlayacak açık ocak linyit madeninin geliştirilip işletilmesini içermektedir. Santralda her biri brüt 250 MW'den fazla kapasiteye sahip buhar türbinleri kullanılacaktır. Konya-Ilgın Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. enerji santralini kuracak ve maden işletmesini geliştirecektir.

Linyit rezervlerinin madencilik hakları Konya-Ilgın Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin elindedir. Sahadaki linyit rezervleri yaklaşık 150 milyon tondur. Madenden elde edilen kömür, santralin yakıt ihtiyacına tahsis edilecektir. Santralin 30 yıl hizmet vermesi esasına dayalı olarak, santralin iki üretim ünitesi tarafından tüketilmek üzere, yaklaşık yılda 3,5 milyon ton kömür üretecektir. Rezerv miktarı tahmininin, ilk iki ünitenin ticari işletmeye geçmesinden sonra yapılacak ilave çalışmalarla fazla olduğu tespit edilirse, Konya-Ilgın Projesi, üçüncü bir ünitenin eklenmesi ile genişletilebilecektir.

Projenin ÇED raporu ve imarı alınmış olup, diğer çalışmalar devam etmektedir.

Konya-Ilgın Projesi'nde linyitin yakılması için dolaşımlı Akışkan Yatak (CFB) teknolojisi kullanılacaktır. Akışkan Yatak teknolojisi, düşük kaliteli yakıtlarda kullanılan çevre dostu kömür teknolojisi olup, dünyaca kanıtlanmış bir yöntemdir.
 
Konya-Ilgın projesinin amacı, Türkiye Cumhuriyetinin yerli enerji kaynaklarını geliştirme amaçlarını ve elektrik enerji üreticisi ve tüketicisi olarak kendi kendisine daha fazla yeterli olmasını desteklemektir.

Ulaşım Bilgileri

Tüm şirketler
A'dan Z'ye tüm şirketlerimizin
listesi için tıklayın

 

 
 
 
/i/footer_target.jpg